grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Ustav jaderného výzkumu a.s.

IČ:: 46356088
DIČ:: CZ46356088
Email: dva@ujv.cz
Ulice: Hlavní 130
PSČ: 25068
Město: Husinec - Řež
Telefon: 266 172 000
Fax: 220 940 840
Webové stránky: http://www.nri.cz
Otevírací hodiny:
  • Pondělí
  • Úterý
  • Středa
  • Čtvrtek
  • Pátek

Stručná charakterizace pracoviště

Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV) byl založen v roce 1955. V současné době poskytuje
ÚJV široký rozsah expertiz a služeb provozovatelům jaderných elektráren v České republice
i v zahraničí, podporuje centrální státní instituce České republiky v oblasti strategického řízení energetiky a nakládání s jadernými odpady (Ministerstvo průmyslu a obchodu), zajišťuje nezávislou odbornou expertizu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zajišťuje rozvoj využití ionizujícího záření a ozařovacích služeb pro základní a aplikovaný výzkum, zdravotnictví a průmysl, poskytuje výzkum a služby pro likvidaci radioaktivních odpadů, zajišťuje výrobu radiofarmak, provádí výchovu a výcvik odborných a vědeckých pracovníků a řadu dalších činností. Kromě toho ÚJV působí i v nejaderných oblastech, například v oblasti klasické energetiky, chemického průmyslu a ochraně životního prostředí.

Zaměření výzkumu a vývoje

Výzkumná a vývojová činnost je rozdělena do pěti divizí: jaderné bezpečnosti a energetiky,
integrity a technického inženýringu, Energoprojekt Praha, reaktorových služeb a radiofarmak. Divize jsou rozděleny na 54 oddělení. Výzkum zaměřený na nanotechnologie, resp. na nanomedicínu, se provádí v omezené míře v Divizi radiofarmak, jejímž hlavním posláním je výzkum a výroba radiofarmak.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií

V letech 2005–2009 bude řešen projekt MŠMT 1M0505 „Centrum cílených terapeutik“,
řešitel Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., ředitel Divize radiofarmak. Na řešení spolupracují:
Mikrobiologický ústav AV ČR (Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.), Ústav molekulární
genetiky AV ČR (RNDr. Milan Fábry, CSc.), Ústav makromolekulární chemie AV ČR (Doc. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.), Ústav experimentální botaniky AV ČR (RNDr Karel J. Angelis, CSc.), EXBIO Praha, a.s. (Ing. František Škrob) a Univerzita Karlova - PřF (Doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc.). Centrum se zabývá aktivitami souvisejícími s nanomedicínou.
Předmětem činnosti je vývoj technologií přípravy radionuklidů a metod značení protilátek, fragmentů protilátek a cílených konstrukcí (protilátka – polymer). V rámci řešení se bude pracovat s dendrimery (nanočástice). Spolupráce na řešení projektu AV ČR IBS1048301“ Příprava nových radiofarmak na bázi monoklonálních a rekombinantních protilátek a peptidů značených α a β radionuklidy“ (2003– 2006), řešitel Ing. Rostislav Mach, DrSc., ÚJF AV ČR, spolupracuje Ing. Leo Kronrád, DrSc. Spolupráce na řešení projektu MPO FD-K3/001 „Vývoj nových radiofarmak na bázi monoklonálních a rekombinantních protilátek“ (2003–2005), řešitel Ing. Miloslav Suchánek, PhD. EXBIO, a.s., spolupracuje Ing. Leo Kronrád, DrSc.

Experti/obor

Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – buněčné inženýrství, biotechnologická příprava
Ing. Leo Kronrád, DrSc. – výzkum radiofarmaceutických preparátů

Powered by Sigsiu.NET

Houseboats.cz - návrh, výroba a prodej Hausbótů

  

hausbot

 

Více na www.houseboats.cz

 

Copyright © 2010-2020 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit