grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

SVÚM a.s.

IČ:: 25797000
DIČ:: CZ25797000
Email: krejcik@svum.cz
Ulice: Podnikatelská 565
PSČ: 19011
Město: Praha 9 - Běchovice
Telefon: 222726559
Fax: 222729256
Webové stránky: http://www.svum.cz
Otevírací hodiny:
  • Pondělí
  • Úterý
  • Středa
  • Čtvrtek
  • Pátek

Stručná charakteristika pracoviště

Společnost je jednou z nejvýznamnějších organizací aplikovaného materiálového výzkumu
a zkušebních institucí v České republice. Činnost zahrnuje následující oblasti:
výzkumně-vývojovou a expertizní činnost, poradenství, zkoušky materiálů v akreditovaných laboratořích dle ČSN EN ISO/IEC Standard 17025 (od ČIA, certifikát také od GE Aircraft Engines), dále Certifikační středisko pro certifikaci svařečů, školení, ediční činnost a specializovanou maloobjemovou výrobu. Výroba zahrnuje samomazná ložisková folie METALOPLAST® a folie z PTFE, pístní a těsnicí kroužky z PTFE, korozivzdorné povlaky
z fluoroplastů, DELTA-MKS® protikorozní úprava strojních součástí, vysokovýkonné permanentní magnety.

Zaměření výzkumu a vývoje

Výzkum a vývoj je zaměřen na široký okruh materiálů a technologií jejich zpracování (kovy, plasty a polymerní kompozity, predikce životnosti strojních částí, příčiny poruch a hodnocení, technologie tepelného zpracování, tváření, konstrukce nástrojů, nástrojové oceli, svařování. V oblasti nanotechnologií ústav spolupracuje na řešení problematiky nanostrukturních povlaků a zabývá se výzkumem materiálově inženýrských vlastností nanokompozitů s polymerní termoplastickou matricí.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií

Spoluúčast na řešení projektu 5. RP (Growth) NANOCOAT „Nanostructured coatings via
environmentaly friendly deposition techniques for demanding tribological applications“,
koordinátor Microcoat SpA, Itálie, řešitel za SVÚM, a.s. je Ing. Jiří Krejčík, CSc., generální
ředitel společnosti. Cílem projektu je vývoj nových nanostrukturních povlaků pro různé strojírenské aplikace (ozubená kola) a pro komponenty automobilových motorů (válce, zdvihátka ventilů) a nových systémů povlakování uzpůsobených pro poloprovozní úpravu reálných částí za použití nových metod pulzního klastrového paprsku, laserového oblouku a klastrového CVD. Činnost SVÚM je zaměřena na zkoušky odolnosti proti opotřebení povlaků a měření koeficientu tření a dále na sledování únavových vlastností povrchu tj. únavové zkoušky v ohybu a kontaktní únavy. Předmětem zkoušek jsou také zkoušky vysokoteplotní oxidace při teplotách 200 až 500 °C a sledování strukturních povrchových změn.
V rámci řešení výzkumného záměru MSM 2579700001 – experimentální etapa „Výzkum
časové a teplotní závislosti pevnostních a křehkolomových charakteristik inženýrských plastů a polymerních nanokompozitů“, řešitel za SVÚM, a.s. Ing. Jaroslav Hell, CSc. Cílem záměru je v oblasti konstrukčních polymerů zvýšení znalostí o vlastnostech termoplastických nanokompozitů při creepovém namáhání v tahu a rázovém zatěžování při víceosé napjatosti a vysokých rychlostech deformace vč. otázek mechanizmu probíhajících porušovacích procesů.

Vývoj nanostrukturních povlaků pro kluzná ložiska na bázi keramických nanoprášků, např.
SiC s vhodným pojivem. Tento tekutý kompozitní materiál je nastříkán na povrch ložiska
a následně je takto vzniklý povlak vytvrzen za vyšších teplot. Dále jsou zjišťovány tribologické vlastností těchto povlaků. Probíhá spolupráce se ZKL - výzkum a vývoj, a.s. Brno na vývoji kloubových ložisek. S uvedenou společností a s Technickou univerzitou Vídeň se připravuje podání projektu v rámci programu EUREKA.

Experti/obor

Ing. Jiří Krejčík, CSc. – tribologie, povrchové úpravy
Ing. Ivo Černý, PhD. – únavové vlastnosti povrchů, kovy kompozity
Ing. Dagmar Mikulová – metalografie
Ing. Josef Cizner, CSc. – koroze, vysokoteplotní oxidace
Ing. Jiří Kadlec, CSc. – analýzy povlaků, fázová složení
Ing. Jaroslav Hell, CSc. – materiálové inženýrství plastů a polymerních kompozitů
Ing. Robert Válek, PhD. – materiálové inženýrství plastů a kompozitů

Powered by Sigsiu.NET

Houseboats.cz - návrh, výroba a prodej Hausbótů

  

hausbot

 

Více na www.houseboats.cz

 

Copyright © 2010-2020 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit