grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Na VŠB-TU Ostrava se učí i přes Facebook. Studenti si to pochvalují

Podle pilotního projektu realizovaného týmem Ekonomické fakulty VŠB - Technické univerzity Ostrava se až 60 % zapsaných studentů aktivně zapojilo do výuky předmětu E-marketing, která byla dostupná také přes sociální síť Facebook. Studenti nejvíce ocenili inovativnost související s využíváním nových technologií ve výuce, osobní přístup pedagogů a možnost komunikovat s nimi online. Následný výzkum mezi studenty předmětu ukázal, že sociální síť Facebook denně využívají.

vsb facebook

„Bez ohledu na obor je na sociálních sítích a konkrétně na Facebooku důležité zachovat autentický a neformální přístup ke studentům, na nic si nehrát a mluvit jejich jazykem. Bez zajímavého obsahu není stránka atraktivní. Vyučující by se měli snažit sdílet poutavé a přitažlivé, někdy možná i překvapující příspěvky," říká vedoucí výzkumného týmu Vojtěch Klézl. Univerzální návod, jak se studenty komunikovat na sociálních sítích však dle odborníků neexistuje. Vždy bude záležet na tom, jaké má vysoká škola nebo fakulta zaměření.

Facebooková stránka předmětu E-marketing byla zavedena jako doplněk k osobnímu kontaktu na přednáškách a cvičeních. Až 60 % uživatelů pravidelně „lajkovalo" a komentovalo příspěvky na facebookové stránce E-marketingEkf. Alespoň jednou kliklo na tlačítko „like" 64 % studentů. Sdílet vlastní příspěvky je ale lákalo méně. Asi 17 % z nich bylo výrazněji aktivních a alespoň jednou sdílelo i vlastní příspěvky, videa nebo odkazy na zajímavé tipy.

Studenti byli na stránce nazvané „E-marketing Ekf" upozorňováni na nadcházející přednášky, nacházeli zde odkazy na doplňkové studijní materiály, výsledky hodnocení testů a úkolů. Mohli komentovat, pokládat pedagogům otázky, vzájemně diskutovat a sdílet své vlastní nápady a zajímavé odkazy. „Uživatelé by neměli být aktivitou stránky zahlcováni. Stačí zachovat frekvenci publikování nových příspěvků asi 2-4krát týdně," říká členka výzkumného týmu Pavlína Pawlasová.

Z následného výzkumu mezi studenty předmětu E-marketing vyplynulo, že až 90 % z nich navštíví svůj soukromý profil na sociální síti alespoň pětkrát v týdnu. Více než dvě třetiny (70 %) si pak profil kontrolují dvakrát denně. Osloveni byli všichni studenti studující předmět E-marketing. Výběrový soubor obsahoval odpovědi 115 uživatelů.

Pilotní projekt zavedení a následného zhodnocení přínosu facebookového profilu vyučovaného předmětu E-marketing byl realizován týmem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Výuka předmětu E-marketing bude tímto nástrojem nadále doplňována.

 

  zdroj: tisková zpráva VŠB-TUO

Aktuality MŠMT ČR

 • Ministerstvo školství vydává dodatek č. 2 k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT- 18477/2012-23 ve znění dodatku č.j. MSMT-20391/2019-2.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje sedmou etapu rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol.

 • Článek obsahuje informace o dvou mimořádných grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

 • Konání zkoušek z profesních kvalifikací, kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů lze v rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci realizovat:

 • Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní akci pořádanou MŠMT ve dnech 2. a 3. září 2020 v Praze. Cílem konference je nabídnout všem členům akademické obce a dalším zájemcům prostor pro sdílení zkušeností s výukou a diskuzi o budoucnosti vysokoškolského vzdělávání a výuky. Konference se bude rovněž věnovat poznatkům z distančního vzdělávání v průběhu pandemie covid-19 a jeho využití v době, kdy není prezenční výuka omezena.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky (dále jen „Matematika+“) na školní rok 2016/2017 a další čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016, ve znění dodatku č. 2 čj. MSMT-16852/2020 ze dne 13. května 2020, kterým upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky (dále jen „Matematika+“) na školní rok 2016/2017 a další čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016, ve znění dodatku č. 2 čj. MSMT-16852/2020 ze dne 13. května 2020, kterým upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímací k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímací k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

 • V souladu s § 32 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky a výběrovou zkoušku Matematika+ konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2020.  A taktéž v  souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období roku 2020.

 • V souladu s § 32 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky a výběrovou zkoušku Matematika+ konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2020. A taktéž v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období roku 2020.

 • Co je dobrovolnictví? Možná jste si někdy položili stejnou nebo podobnou otázku. Obecně lze charakterizovat dobrovolnictví jako svobodně zvolenou činnost vykonávanou bez nároku na odměnu. Zdá se, že tato činnost je všem dostatečně známou, nicméně věděli jste například, že mezi poskytovaným dobrovolnictví existují rozdíly?

 • Konání zkoušek z profesních kvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů s ohledem na aktuální situaci vyplývající z krizových opatření Vlády ČR – stav po 11. 5. 2020.

 • V rámci uvolňovacího scénáře protiepidemických opatření přijala vláda ČR dne 30.4.2020 usnesení č. 490, které umožňuje pořádat vzdělávací akce od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření; s účinností od 25. 5. 2020 byla tato hranice zvýšena do 300 osob (usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020 č. 555). 

 • Na této stránce MŠMT uvádí důležité informace a zodpovídá často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit