grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Na VŠB-TU Ostrava se učí i přes Facebook. Studenti si to pochvalují

Podle pilotního projektu realizovaného týmem Ekonomické fakulty VŠB - Technické univerzity Ostrava se až 60 % zapsaných studentů aktivně zapojilo do výuky předmětu E-marketing, která byla dostupná také přes sociální síť Facebook. Studenti nejvíce ocenili inovativnost související s využíváním nových technologií ve výuce, osobní přístup pedagogů a možnost komunikovat s nimi online. Následný výzkum mezi studenty předmětu ukázal, že sociální síť Facebook denně využívají.

vsb facebook

„Bez ohledu na obor je na sociálních sítích a konkrétně na Facebooku důležité zachovat autentický a neformální přístup ke studentům, na nic si nehrát a mluvit jejich jazykem. Bez zajímavého obsahu není stránka atraktivní. Vyučující by se měli snažit sdílet poutavé a přitažlivé, někdy možná i překvapující příspěvky," říká vedoucí výzkumného týmu Vojtěch Klézl. Univerzální návod, jak se studenty komunikovat na sociálních sítích však dle odborníků neexistuje. Vždy bude záležet na tom, jaké má vysoká škola nebo fakulta zaměření.

Facebooková stránka předmětu E-marketing byla zavedena jako doplněk k osobnímu kontaktu na přednáškách a cvičeních. Až 60 % uživatelů pravidelně „lajkovalo" a komentovalo příspěvky na facebookové stránce E-marketingEkf. Alespoň jednou kliklo na tlačítko „like" 64 % studentů. Sdílet vlastní příspěvky je ale lákalo méně. Asi 17 % z nich bylo výrazněji aktivních a alespoň jednou sdílelo i vlastní příspěvky, videa nebo odkazy na zajímavé tipy.

Studenti byli na stránce nazvané „E-marketing Ekf" upozorňováni na nadcházející přednášky, nacházeli zde odkazy na doplňkové studijní materiály, výsledky hodnocení testů a úkolů. Mohli komentovat, pokládat pedagogům otázky, vzájemně diskutovat a sdílet své vlastní nápady a zajímavé odkazy. „Uživatelé by neměli být aktivitou stránky zahlcováni. Stačí zachovat frekvenci publikování nových příspěvků asi 2-4krát týdně," říká členka výzkumného týmu Pavlína Pawlasová.

Z následného výzkumu mezi studenty předmětu E-marketing vyplynulo, že až 90 % z nich navštíví svůj soukromý profil na sociální síti alespoň pětkrát v týdnu. Více než dvě třetiny (70 %) si pak profil kontrolují dvakrát denně. Osloveni byli všichni studenti studující předmět E-marketing. Výběrový soubor obsahoval odpovědi 115 uživatelů.

Pilotní projekt zavedení a následného zhodnocení přínosu facebookového profilu vyučovaného předmětu E-marketing byl realizován týmem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Výuka předmětu E-marketing bude tímto nástrojem nadále doplňována.

 

  zdroj: tisková zpráva VŠB-TUO

Letak Batak 02

Aktuality MŠMT ČR

 • Vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb., ve Sbírce zákonů.

 • Materiál MŠMT č.j. MSMT-18691/2018-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2018.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství. Ke stažení zde:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

 • V souvislosti s vyhlášením výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí druhé dotace na program CEEPUS pro rok 2018 MŠMT zveřejňuje formuláře žádosti o navýšení dotace veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

 • Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 proběhl na MŠMT seminář k tématu sexuálního obtěžování na vysokých školách. Během semináře byl pořízen videozáznam, který by měl být podkladem v zavádění opatření proti sexuálnímu obtěžování na vysokých školách.

 • Kanada rafitikovala tzv. Lisabonskou úmluvu s platností od 1. srpna 2018.

 • Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace na tomto webu. Registraci provádějte nejpozději do 31. 8. 2018. Počet míst je omezený, bez registrace nebude vstup na seminář umožněn.   Registrace na seminář http://prevence-info.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-o-dotace-na-rok-2019-msmt-mistnost-c081

 • INFORMACE PRO ŽADATELE - HELDESK   V případě nejasností či problémů s vyplňováním žádostí o dotace na rok 2019 využívejte výhradně služeb helpdesku v systému (pole se záchranným kruhem), ve kterém specifikujte svůj dotaz a vyplňte požadované kontaktní údaje. Tím máte dotaz zálohován a stejně tak i odpověď na Váš dotaz je zaznamenána pro případ pozdějších nesrovnalostí.   Provozní doba helpdesku pro žadatele o dotaci pro rok 2019 – od 3. 9. 2018 – 28. 9. 2018. Na vaše dotazy bude reagováno vždy nejpozději do 24 hod.   Lhůta pro předkládání žádostí je až do neděle 30. 9. 2018. Upozorňujeme, že se jedná o neděli a o víkendu 29. - 30. 9. helpdesk fungovat nebude, proto doporučujeme neponechávat odevzdání žádostí na poslední chvíli.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit