grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Nanotechnologie – báze pro mezinárodní spolupráci

Na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě vznikl nový projekt se zaměřením na nanotechnologie s názvem: Nanotechnologie-báze pro mezinárodní spolupráci.

Cílem projektu je vytvořit aktivní vědeckou skupinu na bázi nanotechnologií pod vedením významné zahraniční vědecké osobnosti, kdy v týmu budou zahraniční vědečtí pracovníci, reintegrující se čeští vědečtí pracovníci a mladí tuzemští pracovníci. Tým je tvořen dvěma odbornými skupinami.

Jedna skupina pod vedením prof. M. Cady (Dalhousie U.) bude odborně rozvíjet vědecký výzkum v nanomagnetizmu a nanofotonice (získání nových fyzikálních poznatků o reálných magnetických nanostrukturách a nanočásticích, diagnostika pomocí spektrální elipsometrie, magnetooptiky a techniky plazmonových vln, modelování nových nanofotonických struktur s implementovanými defekty, a další.).

nanotechnologie

Druhá skupina pod vedením prof. P. Filipa (Carbondale U.) se bude orientovat na vývoj a využití nanomateriálů na bázi kompozitů aluminosilikát + nanočástice kovů, na charakterizaci otěrových částic emitovaných do prostředí frikčními procesy a na vývoj metodik pro hodnocení a charakterizaci nanomateriálů.

Členové týmu se budou podílet na procesu vzdělávání (vedení doktorandů, spoluúčast v akreditovaném programu Nanotechnologie (Bc., MSc.), na podpoře akreditace Ph.D. studia tohoto programu, realizaci seminářů, workshopů a konferencí). V průběhu řešení projektu se předpokládá úzká spolupráce s akademickými zahraničními pracovišti (USA, Japonsko, Kanada, Francie, Německo atd.), kdy jednak budou zváni vědečtí představitelé těchto pracovišť na odborné pobyty na VŠB-TUO, jednak se předpokládá výjezd členů cílové skupiny do zahraničních laboratoří. Veškeré výše uvedené aktivity směřují k zapojení VŠB-TUO do řetězce zahraničních vědeckých škol na bázi společných vědeckých projektů a k akceleraci výstupů vědeckého poznání (periodika s impaktním faktorem, patenty atd.) v oblasti základního výzkumu, v aplikacích a také k transferu tohoto poznání do vysokoškolského vzdělávání.

zdroj: http://nanobase.vsb.cz/

Aktuality MŠMT ČR

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit