grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Češi se jazyky učí, pořád se ale moc nedomluví

Tři čtvrtiny Čechů jsou znalé alespoň jednoho cizího jazyka. Nejrozšířenější je mezi Čechy jednoznačně angličtina. S velkým odstupem ji následuje němčina a pak ruština. V reálném životě se však domluví jinak než svou mateřštinou jen menší část z nich. V sociologickém průzkumu pro CzechInvest to zjistila společnost STEM.

learn english

„O úroveň jazykové vybavenosti obyvatel se z hlediska potenciální pracovní síly zajímá předem naprostá většina investorů. Česká republika je v tomto ohledu konkurenceschopná, prostor pro zlepšení tu ale je, zejména u některých profesí,“ podotýká generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

Velmi dobrý poměr jazykových znalostí vykazují podle průzkumu řídicí a odborní pracovníci. Alespoň jedním jazykem se domluví přes 90 procent z nich. U dělnických profesí se naopak vůbec nedomluví celých 50 procent. Vyšší podíl lidí se znalostí alespoň jednoho cizího jazyka je také ve městech nad 90 tisíc obyvatel a v Olomouckém kraji a Praze.

„Z průzkumů je patrné, že míra jazykových znalostí v České republice v současné době nikterak neakceleruje, spíše stagnuje,“ uvedl ředitel společnosti STEM Jan Hartl. Průzkumu se zúčastnilo 2 641 lidí ve věku 18 až 59 let.

72 procent dotazovaných uvedlo, že rozumí jednoduchým psaným textům alespoň v jednom cizím jazyce, nepočítaje slovenštinu. Evropský průměr jazykových znalostí je podle Eurobarometru jen 54 procent, úředníci Evropské komise se však Evropanů ptají na to, jestli se jazykem aktivně domluví. Z takového porovnání už Češi moc dobře nevycházejí. Jen 34 procent populace mluví anglicky plynně nebo aktivně. Zbytek má znalost pasivní nebo žádnou. 20 procent populace komunikuje bez větších problémů německy a 13 procent rusky.

Na zdokonalení svých jazykových dovedností v současnosti pracuje jen 18 procent lidí v dané věkové kategorii. Zlepšit si jazyky v příštích dvou letech plánuje pouze 15 procent dotázaných. Lepší čísla v průzkumech tak pravděpodobně přinesou až příští generace.

Tradiční evropští přeborníci v jazykové vybavenosti obyvatel jsou hlavně Seveřané. Podle údajů posledního měření Eurobarometru z roku 2012 mluví v Dánsku, Švédsku nebo Nizozemí přibližně 90 procent obyvatel alespoň jedním cizím jazykem, většinou anglicky.

Podrobné výsledky průzkumu společnosti STEM naleznete na webových stránkách agentury CzechInvest, konkrétně zde.

zdroj: tisková zpráva agentury CzechInvest

Aktuality MŠMT ČR

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit