grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Nositel Nobelovy ceny Kurt Wüthrich bude přednášet na Masarykově univerzitě

Přednášku laureáta Nobelovy ceny za chemii z roku 2002 švýcarského vědce Kurta Wüthricha bude ve čtvrtek 19. března v 15.00 hostit Masarykovy univerzita (MU) v Mendelově muzeu. Přednáška je součástí již třináctiletého cyklu Mendel Lectures, které pořádá Biologický ústav Lékařské fakulty MU ve spolupráci s Mendelovým muzeum a Fakultní nemocnicí u Svaté Anny. Tématem přednášky bude rozmanitý svět proteinů.

Kurt-Wuethrich

Foto podléhá licenci CC BY-SA 3.0

Proteiny (česky bílkoviny) jsou hlavními součástmi živých buněk ve všech organismech. Jejich funkce závisí na prostorovém uspořádání jednotlivých atomů, které je vytváří. Existuje pouze několik metod, které poskytují dostatek informací potřebných pro počítačovou rekonstrukci prostorové struktury proteinů.

Kurt Wüthrich se zabývá oblastí strukturní biologie a strukturální genomiky a zasloužil se zcela zásadním způsobem o rozvoj metod nukleární magnetické rezonance (NMR), která jako jediná metoda dovoluje kromě prostorové struktury mapovat i časovou proměnnost neboli dynamiku proteinů. „Právě za rozvoj nukleární magnetické rezonance, spektroskopické metody pro stanovení trojrozměrné struktury biologických makromolekul v roztoku získal Kurt Wüthrich Nobelovu cenu,“ uvedl Lumír Krejčí, organizátor Mendel Lectures z Biologického ústavu. Cenu dostal společně s Johnem Fennem ze Spojených států a Koichi Tanakou z Japonska.

NMR spektroskopie umožnila vědcům rychleji a podrobněji analyzovat proteiny, a vedla tak k lepšímu pochopení procesů života. „Díky magnetické rezonanci můžeme sledovat obrazy molekul bílkovin v roztoku, a lépe tak pochopit jejich funkci v buňce. Technologie se dá využít například při vývoji léčiv, časné diagnostice rakoviny nebo třeba při kontrole potravin,“ doplnil Krejčí.

Profesor Kurt Wüthrich se narodil ve Švýcarsku a kromě fyziky, chemie a matematiky získal titul v oblasti sportu, který také spolu s fyzikou jeden čas učil. V současnosti působí ve výzkumném institutu Scripps Research Institute v Kalifornii a také na univerzitě ETH v Curychu.

Mendel Lectures, tedy cykly přednášek světově uznávaných vědců, se v Brně konají od roku 2004. Od letošního roku jsou rovněž součástí Life Science seminářů MU. V refektáři Augustiniánského kláštera za tu dobu vystoupilo přes šest desítek odborníků. „Letos je program opravdu mimořádný, 21. května totiž přivítáme dalšího laureáta Nobelovy ceny, biologa Julese A. Hoffmanna. Získal ji v roce 2011 za objev týkající se aktivace vrozené imunity,“ uvedl Krejčí.

 

zdroj: tisková zpráva Masarykovy univerzity

Aktuality MŠMT ČR

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit