grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Vědci z VUT v Brně převzali "technologického oscara"

V Londýně byly včera předány "technologické oscary" - jeden získala biotechnologie Hydal, která vznikla na Vysokém učení technickém v Brně.

Zástupci Nafigate Corporation a.s. převzali včera v Londýně The 2015 Frost and Sullivan Technology Innovation Award pro biotechnologii Hydal, která vznikla na VUT v Brně. Slavnostní předávání cen proběhlo včera v nočních hodinách v Royal Garden Hotelu. 

technology 001aa

Cenu uděluje celosvětová agentura Frost & Sullivan, která už padesát let vyhodnocuje přínos nových poznatků pro rozvoj lidské společnosti. Češi získali ocenění za biotechnologii výroby biopolymerů Hydal z použitého fritovacího oleje, kterou z laboratoří Vysokého učení technického  v Brně do života uvedla rovněž česká společnost NAFIGATE Corporation a.s.

 

Zobrazeno: 4960

Číst dál: Vědci z VUT v Brně převzali "technologického oscara"

Spolupráce mezi ostravskými univerzitami a čínskou Soochow University

17.4. bylo v Ostravě podepsáno memorandum o spolupráci mezi Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO), Ostravskou univerzitou (OU) a Soochow University. Spolupráci s čínskými vzdělávacími institucemi realizuje VŠB-TUO dlouhodobě.

fileServlet

„Univerzita v Soochow je velmi uznávaná, ve výzkumu patří mezi pět procent nejlepších čínských institucí. Spolupráci jsme proto plánovali již dlouho," potvrdil rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

V rámci spolupráce budou realizovány výměny studentů i akademických pracovníků a společné výzkumné práce. Kooperaci mezi univerzitami finančně podpoří Moravskoslezský kraj. Krajští zastupitelé na tento rok a první polovinu příštího roku schválili šestimilionovou dotaci.

Kosmické souvislosti Planetária Ostrava získaly 2. místo v celonárodní prestižní soutěži SCIAP

Pracovníci Planetária Ostrava přivezli ocenění ze soutěže Science Approach (SCIAP), kterou uděluje Akademie věd České republiky. Cenu za 2. místo v kategorii Nový počin získali za projekt Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy. Ten zahrnoval produkci vlastních vzdělávacích pořadů, ke kterým si zaměstnanci planetária společně s partnerskými školami sami napsali scénáře, vytvořili pracovní listy, didaktické pomůcky a online testy.

kosmicke souvislosti

„Projekt Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy, který realizujeme od dubna 2012 s 9 partnerskými školami, umožnil vytvořit čtyři atraktivní vzdělávací moduly obohacující výuku fyziky na školách. Důraz byl kladen na mezipředmětové vztahy fyziky s chemií a biologií," vysvětluje Tomáš Gráf, lektor Planetária Ostrava.

Houseboats.cz - návrh, výroba a prodej Hausbótů

  

hausbot

 

Více na www.houseboats.cz

 

Aktuality MŠMT ČR

  • Č.j. MSMT-21997/2023-1 Doplnění normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2023 (stanovených v příloze č. 1 materiálu č.j. MSMT-629/2023).

  • MŠMT bude na tomto místě webu zveřejňovat aktuální informace týkající se maturitních zkoušek, a to jak společné části, tak i profilové části maturitní zkoušky konané na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.   

  • Odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy organizuje seminář zaměřený na průběh a výsledky šetření Eurostudent 8 a Eurograduate 2022. Akce se uskuteční dne 22. září 2023 v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Budova A, Posluchárna A1).

  • V souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, je od 1. 9. 2023 umožněno programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k získání kvalifikace považovat za rekvalifikaci, a tedy je financovat z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo metodikou pomůcku pro jednoznačnou specifikaci programů, jichž se novinka dotýká.  

  • Nezávislá odborná komise (NOK) je poradním orgánem MŠMT při vyřizování žádostí žadatelů o přezkoumání výsledků hodnocení maturitní zkoušky. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce a odborníci z Národního pedagogického institutu ČR, kteří posuzují soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky. Hlavním cílem činnosti NOK MZ je vystavení odborného posudku k validitě didaktických testů pro potřeby rozhodování ministerstva.

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2023 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2023 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

  • Evropský den jazyků (EDJ, anglicky EDL) je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Slaví se každoročně 26. září již od roku 2001, a to z iniciativy Rady Evropy.

  • V souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, je od 1.9.2023 nově ukotvena povinnost žadatelů o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nastavit a uskutečňovat systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích programů. Pro usnadnění aplikace tohoto zákonného ustanovení byly v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), konkrétně jeho klíčové aktivity KA 05 – Kvalita, připraveny metodické materiály, jež mají za cíl představit nástroje, postupy a kroky evaluačního procesu přispívajícímu ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání.

  • Evropské středisko pro moderní jazyky dvakrát ročně nabízí 4 financované šestiměsíční stáže mladým absolventům vysokých škol z členských států ECML.

Copyright © 2010-2020 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit