grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Nové technologie mají otevírat vzdělávání

zdroj: www.freedigitalphotos.netEvropská komise spustila konzultace na téma posílení rozvoje znalostí a dovedností novými digitálními technologiemi, které mají pomoci na cestě k otevřenému vzdělávání.

Do 13. listopadu 2012 se vzdělávací instituce, veřejné úřady, různé organizace i jednotliví občané mohou zapojit do online konzultace s názvem Opens external link in new window Otevírání vzdělávání. Týká se evropské iniciativy na posílení zavádění takzvaných otevřených výukových zdrojů (OVZ) v Evropské unii. Iniciativu představí Evropská komise v polovině příštího roku.

Při spuštění konzultace EK uvedla: "Otevřený přístup ke zdrojům vzdělávání nabízí nebývalou možnost posílit excelenci a rovnost ve vzdělávání. EU se snaží pomoci individuálním žákům i vzdělávacím a školicím institucím v členských státech, aby měli z těchto příležitostí užitek a zvýšili svůj přínos pro společnost. "

Dekáda otevírání zdrojů

V roce 2001 americká škola MIT oznámila, že téměř všechny své kurzy zpřístupní bezplatně na internetu a UNESCO o rok na to vymezilo pojem OER. Postupně stále více škol, knihoven a dalších organizací začalo využívat nové možnosti, které jim informační a komunikační technologie poskytují.

OER jsou digitalizované materiály, které jsou volně a bezplatně nabízené pro instituce, studenty a samouky na výuku, studium a výzkum. Mají různou podobu od modulů s kompletním obsahem kurzů, přes vzdělávací předměty a softwarové nástroje, po implementační zdroje jako jsou autorská práva podporující otevřené publikování materiálů. Mohou mít psanou, obrazovou či zvukovou podobu či formu videa, které si může kdokoliv zkopírovat, použít, upravit nebo znovu sdílet.

V rámci kongresu UNESCO o otevřených zdrojích vzdělávání byla dne 22. června 2012 schválena Opens external link in new windowParížska deklarace o OER.

U příležitosti konání kongresu se také uskutečnil Opens external link in new windowprieskum o vládních politikách v oblasti OER. Autoři průzkumu v příloze své zprávy poznamenali, že odpovědi ze Slovenska do ní nezahrnuli, protože přišli po termínu.

Přístup k materiálům je podle UNESCO jen začátkem. Díky OER mohou školy a odborníci z celého světa kombinovat své znalosti a společně vytvářet ještě lépe zdroje vzdělávání. Poukazuje například na možnost navštěvovat kurzy o vodních technologiích na Technické univerzitě v nizozemském městě Delft, které obsahují informace o lokálních metodách čištění vod dodaných univerzitami v Jižní Africe, Indonésii či karibských zemích.

Výzvy: Kvalita, hodnocení či tradice

Evropská komise poukazuje na to, že OVZ a otevřené vzdělávání s sebou přináší i velké výzvy. Paleta zdrojů pro vzdělávací materiály znamená nezbytnost jasných standardů kvality a vhodnosti dostupných materiálů. Přehodnotit by se měly i potvrzení o získání schopností a dovedností prostřednictvím OER. Navíc tradičnější instituce, které do svého systému OVZ a informační technologie tak snadno zahrnut, mohou čelit ztrátě reputace a atraktivnosti. Zároveň jsou často nuceny s dalšími institucemi, které OER zavádějí, nejen soupeřit, ale i spolupracovat.

Ve své iniciativě Otevření vzdělávání se proto EK zaměří na čtyři oblasti.

více na: www.euractiv.sk

 

Letak Batak 02

Aktuality MŠMT ČR

 • Vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb., ve Sbírce zákonů.

 • Materiál MŠMT č.j. MSMT-18691/2018-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2018.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství. Ke stažení zde:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

 • V souvislosti s vyhlášením výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí druhé dotace na program CEEPUS pro rok 2018 MŠMT zveřejňuje formuláře žádosti o navýšení dotace veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

 • Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 proběhl na MŠMT seminář k tématu sexuálního obtěžování na vysokých školách. Během semináře byl pořízen videozáznam, který by měl být podkladem v zavádění opatření proti sexuálnímu obtěžování na vysokých školách.

 • Kanada rafitikovala tzv. Lisabonskou úmluvu s platností od 1. srpna 2018.

 • Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace na tomto webu. Registraci provádějte nejpozději do 31. 8. 2018. Počet míst je omezený, bez registrace nebude vstup na seminář umožněn.   Registrace na seminář http://prevence-info.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-o-dotace-na-rok-2019-msmt-mistnost-c081

 • INFORMACE PRO ŽADATELE - HELDESK   V případě nejasností či problémů s vyplňováním žádostí o dotace na rok 2019 využívejte výhradně služeb helpdesku v systému (pole se záchranným kruhem), ve kterém specifikujte svůj dotaz a vyplňte požadované kontaktní údaje. Tím máte dotaz zálohován a stejně tak i odpověď na Váš dotaz je zaznamenána pro případ pozdějších nesrovnalostí.   Provozní doba helpdesku pro žadatele o dotaci pro rok 2019 – od 3. 9. 2018 – 28. 9. 2018. Na vaše dotazy bude reagováno vždy nejpozději do 24 hod.   Lhůta pro předkládání žádostí je až do neděle 30. 9. 2018. Upozorňujeme, že se jedná o neděli a o víkendu 29. - 30. 9. helpdesk fungovat nebude, proto doporučujeme neponechávat odevzdání žádostí na poslední chvíli.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit