grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Nové technologie mají otevírat vzdělávání

zdroj: www.freedigitalphotos.netEvropská komise spustila konzultace na téma posílení rozvoje znalostí a dovedností novými digitálními technologiemi, které mají pomoci na cestě k otevřenému vzdělávání.

Do 13. listopadu 2012 se vzdělávací instituce, veřejné úřady, různé organizace i jednotliví občané mohou zapojit do online konzultace s názvem Opens external link in new window Otevírání vzdělávání. Týká se evropské iniciativy na posílení zavádění takzvaných otevřených výukových zdrojů (OVZ) v Evropské unii. Iniciativu představí Evropská komise v polovině příštího roku.

Při spuštění konzultace EK uvedla: "Otevřený přístup ke zdrojům vzdělávání nabízí nebývalou možnost posílit excelenci a rovnost ve vzdělávání. EU se snaží pomoci individuálním žákům i vzdělávacím a školicím institucím v členských státech, aby měli z těchto příležitostí užitek a zvýšili svůj přínos pro společnost. "

Dekáda otevírání zdrojů

V roce 2001 americká škola MIT oznámila, že téměř všechny své kurzy zpřístupní bezplatně na internetu a UNESCO o rok na to vymezilo pojem OER. Postupně stále více škol, knihoven a dalších organizací začalo využívat nové možnosti, které jim informační a komunikační technologie poskytují.

OER jsou digitalizované materiály, které jsou volně a bezplatně nabízené pro instituce, studenty a samouky na výuku, studium a výzkum. Mají různou podobu od modulů s kompletním obsahem kurzů, přes vzdělávací předměty a softwarové nástroje, po implementační zdroje jako jsou autorská práva podporující otevřené publikování materiálů. Mohou mít psanou, obrazovou či zvukovou podobu či formu videa, které si může kdokoliv zkopírovat, použít, upravit nebo znovu sdílet.

V rámci kongresu UNESCO o otevřených zdrojích vzdělávání byla dne 22. června 2012 schválena Opens external link in new windowParížska deklarace o OER.

U příležitosti konání kongresu se také uskutečnil Opens external link in new windowprieskum o vládních politikách v oblasti OER. Autoři průzkumu v příloze své zprávy poznamenali, že odpovědi ze Slovenska do ní nezahrnuli, protože přišli po termínu.

Přístup k materiálům je podle UNESCO jen začátkem. Díky OER mohou školy a odborníci z celého světa kombinovat své znalosti a společně vytvářet ještě lépe zdroje vzdělávání. Poukazuje například na možnost navštěvovat kurzy o vodních technologiích na Technické univerzitě v nizozemském městě Delft, které obsahují informace o lokálních metodách čištění vod dodaných univerzitami v Jižní Africe, Indonésii či karibských zemích.

Výzvy: Kvalita, hodnocení či tradice

Evropská komise poukazuje na to, že OVZ a otevřené vzdělávání s sebou přináší i velké výzvy. Paleta zdrojů pro vzdělávací materiály znamená nezbytnost jasných standardů kvality a vhodnosti dostupných materiálů. Přehodnotit by se měly i potvrzení o získání schopností a dovedností prostřednictvím OER. Navíc tradičnější instituce, které do svého systému OVZ a informační technologie tak snadno zahrnut, mohou čelit ztrátě reputace a atraktivnosti. Zároveň jsou často nuceny s dalšími institucemi, které OER zavádějí, nejen soupeřit, ale i spolupracovat.

Ve své iniciativě Otevření vzdělávání se proto EK zaměří na čtyři oblasti.

více na: www.euractiv.sk

 

Houseboats.cz - návrh, výroba a prodej Hausbótů

  

hausbot

 

Více na www.houseboats.cz

 

Aktuality MŠMT ČR

Copyright © 2010-2020 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit