grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Vědci z VUT v Brně převzali "technologického oscara"

V Londýně byly včera předány "technologické oscary" - jeden získala biotechnologie Hydal, která vznikla na Vysokém učení technickém v Brně.

Zástupci Nafigate Corporation a.s. převzali včera v Londýně The 2015 Frost and Sullivan Technology Innovation Award pro biotechnologii Hydal, která vznikla na VUT v Brně. Slavnostní předávání cen proběhlo včera v nočních hodinách v Royal Garden Hotelu. 

technology 001aa

Cenu uděluje celosvětová agentura Frost & Sullivan, která už padesát let vyhodnocuje přínos nových poznatků pro rozvoj lidské společnosti. Češi získali ocenění za biotechnologii výroby biopolymerů Hydal z použitého fritovacího oleje, kterou z laboratoří Vysokého učení technického  v Brně do života uvedla rovněž česká společnost NAFIGATE Corporation a.s.

 

Technologie z dílny českých vědců byla patentována VUT v Brně, přesněji týmem profesorky Ivany Márové, a do průmyslového měřítka ji převádí hned tři české výzkumné týmy: na Vysokém učení technickém v Brně tým profesorky Márové, na Vysoké škole chemicko-technologické tým vedený doktorem Jiřím Trejbalem a v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR tým vedený doktorem Alešem Prellem.

 

zdroj: tisková zpráva VUT Brno

Aktuality MŠMT ČR

 • Ministerstvo školství vydává dodatek č. 2 k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT- 18477/2012-23 ve znění dodatku č.j. MSMT-20391/2019-2.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje sedmou etapu rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol.

 • Článek obsahuje informace o dvou mimořádných grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

 • Konání zkoušek z profesních kvalifikací, kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů lze v rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci realizovat:

 • Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní akci pořádanou MŠMT ve dnech 2. a 3. září 2020 v Praze. Cílem konference je nabídnout všem členům akademické obce a dalším zájemcům prostor pro sdílení zkušeností s výukou a diskuzi o budoucnosti vysokoškolského vzdělávání a výuky. Konference se bude rovněž věnovat poznatkům z distančního vzdělávání v průběhu pandemie covid-19 a jeho využití v době, kdy není prezenční výuka omezena.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky (dále jen „Matematika+“) na školní rok 2016/2017 a další čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016, ve znění dodatku č. 2 čj. MSMT-16852/2020 ze dne 13. května 2020, kterým upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky (dále jen „Matematika+“) na školní rok 2016/2017 a další čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016, ve znění dodatku č. 2 čj. MSMT-16852/2020 ze dne 13. května 2020, kterým upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímací k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímací k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

 • V souladu s § 32 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky a výběrovou zkoušku Matematika+ konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2020.  A taktéž v  souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období roku 2020.

 • V souladu s § 32 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky a výběrovou zkoušku Matematika+ konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2020. A taktéž v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období roku 2020.

 • Co je dobrovolnictví? Možná jste si někdy položili stejnou nebo podobnou otázku. Obecně lze charakterizovat dobrovolnictví jako svobodně zvolenou činnost vykonávanou bez nároku na odměnu. Zdá se, že tato činnost je všem dostatečně známou, nicméně věděli jste například, že mezi poskytovaným dobrovolnictví existují rozdíly?

 • Konání zkoušek z profesních kvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů s ohledem na aktuální situaci vyplývající z krizových opatření Vlády ČR – stav po 11. 5. 2020.

 • V rámci uvolňovacího scénáře protiepidemických opatření přijala vláda ČR dne 30.4.2020 usnesení č. 490, které umožňuje pořádat vzdělávací akce od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření; s účinností od 25. 5. 2020 byla tato hranice zvýšena do 300 osob (usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020 č. 555). 

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit