grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Nanokovy a nanokeramika

Nanokovy

“nanokovy“ jsou kovy a oxidy kovů s velikostí částic v jednotkách až desítkách nanometrů.

Příklady nanokovů:

-Nanostrukturní kovové membrány k redukci organických kontaminantů
-Nanomateriály na bázi elementárního (nulmocného) železa
-Nanostříbro a další

Příklady použití nanočástic kovů a jejich oxidů:

– odstranění fosforu (z vody, z krve)
– Magnetické nanočástice pro uložení dat a proti rakovině apod.
– Nové typy baterií (La, Ce, Sr, NiOx) aj.

Nanokeramika

Jako nanokeramika bývá označován nanostrukturní keramický materiál na bázi oxidů, karbidů, nitridů, boridů a jiných anorganických sloučenin, který se skládá z krystalů (zrn) s průměrnou velikostí 100 nm. Bývá obvykle připravený z nanoprášků metodou formování a spékáním.
Struktura a vlastnosti nanokeramických materiálů se mohou lišit od vlastností tradičních keramických materiálů s mikronovou velikosti zrn, s možným zlepšením mechanických, elektrických,nebo optických vlastností. Změna vlastností s velikostí zrna je velmi individuální a závisí na fyzikálních vlastnostech a fyzikálně-chemických vlastnostech použité keramiky.

Houseboats.cz - návrh, výroba a prodej Hausbótů

  

hausbot

 

Více na www.houseboats.cz

 

Copyright © 2010-2020 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit