grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Humanoidní robot se zaměřuje na zlepšení řeči a motorických dovedností u dětí s autismem.

S pokračujícím stárnutím populace a rostoucím počtem dětí se speciálními potřebami vyžaduje stále více lidí každodenní pozornost a pravidelnou lékařskou péči. Zvláštní pozornost vyžadují například lidé postižení autismem. V České republice se v roce 2011 narodilo téměř 109 tisíc dětí. Zhruba u 500* z nich se ve vývoji projeví porucha autistického spektra. Sen o osobním robotovi, který dokáže nabídnout pomoc i společnost, se stává skutečností díky francouzské společnosti Aldebaran Robotics. Humanoidní robot NAO byl vyvinut pro pomoc starším lidem a osobám s autismem, které vyžadují speciální péči a pozornost.

Číst dál...

S blížícím se zahájení provozu Protonového centra v Praze se v tisku objevují objektivní, ale bohužel i zavádějící informace o této nové technologii radioterapie. Myslím, že řada nepřesných informací publikovaných v tisku padá na vrub novinářského zjednodušení a zkreslení odborných informací, které v dobré víře poskytli odborníci zástupcům médií o popisované metodě léčby nádorů protonovými svazky. Ihned v úvodu musím zdůraznit, že ozařování urychlenými protony patří mezi nejmodernější způsoby léčby zhoubných onemocnění ozařováním a možnost provedení této léčby v České republice je nutné hodnotit velice pozitivně.

Číst dál...

Mezivládní vyjednávací výbor zahájil dnes v Praze jednání rozšířeného byra pro přípravu nové mezinárodní úmluvy, která bude regulovat nakládání se rtutí v průběhu celého jejího životního cyklu.

Číst dál...

Novinky - vše o zdraví

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit