grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

Chyba
  • Chyba při nahrávání kanálu
A+ A A-

Unikátní nanotechnologie pro čistější Ústí nad Labem

Nové materiály z nanoželeza pomohou se sanací podzemních vod a půd v areálu ústecké chemičky.

Od 18. listopadu se v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem (Spolek) uskuteční ověřování dvou unikátních nových materiálů z nanoželeza, které přispějí k vyčištění zdejších  kontaminovaných podzemních vod a horninového prostředí. „Vývoj těchto dvou typů nanočástic byl možný jen díky velkorysé spolupráci špičkových českých badatelských pracovišť.

nano ilustracniVedle našeho pracoviště se na něm podílely Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita v Brně a firma NANOIRON v současnosti jedinečný český výrobce železných nanočástic,“ uvedl ředitel Divize výzkumu a vývoje firmy AQUATEST a.s. RNDr. Petr Kvapil, Ph.D.

Pro ověření nových materiálů z nanoželeza bylo vybráno celkem sedm lokalit po celé Evropě, z nichž dvě jsou právě v areálu ústeckého Spolku. Aplikace nanomateriálů proběhne pod dozorem pracovníků firmy AQUATEST a.s. za spoluúčasti partnerů projektu z Německa, Rakouska, Norska a České republiky. "Těší nás, že díky naší dlouholeté spolupráci se společností AQUATEST a.s. na intenzívní sanaci podzemních vod v našem výrobním areálu bude Ústí nad Labem a právě ústecká chemička svědkem tohoto významného experimentu, jenž by mohl znamenat průlom ve vývoji nových metod využívání nanotechnologií v oboru sanací horninového prostředí," dodal výrobní ředitel Spolku Ing. Jan Dlouhý. Tento český výzkum se stal základem nového evropského projektu NANOREM, který sdružuje přední světová pracoviště v oboru nanotechnologií a světové odborníky v oblasti výzkumu a vývoje nanoželeza z České republiky, Německa, Holandska a řady dalších zemí, včetně Izraele, USA a Číny.

Nanotechnologie je označení technického oboru, který se zabývá studiem a využíváním technologií a materiálů v měřítku nanometrů. Nanomateriály používané ve Spolchemii jsou železné částice nanoskopických rozměrů s mimořádnou reaktivitou, které po zasáknutí do horninového prostředí dokážou rozkládat kontaminaci přítomnou v podzemní vodě. Částice elementárního železa umějí rozkládat nebezpečné organochlorované polutanty, organická rozpouštědla, pesticidy i toxické kovy. Aplikují se buď přímo do horninového prostředí a podzemních vod
nebo nalézají využití při zvyšování účinnosti filtračních materiálů při odstraňování výše uvedených látek z  kontaminovaných vod. Současný výzkum se soustřeďuje na zvýšení reaktivity, zlepšení migračních vlastností, zvýšení stability v suspenzi a vývoj doprovodných technologií pro přípravu, aplikaci a monitoring nanočástic. Nanočástice od českého výrobce jsou v celosvětovém měřítku v současnosti jediným dostupným produktem vyráběným a dodávaným ve velkých objemech.

 

Zdroj: tisková zpráva společnosti Spolchemie

 

Novinky - věda a technika

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit