grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

Chyba
  • Chyba při nahrávání kanálu
A+ A A-

Rozdělení nanotechnologií

Nanotechnologie rozdělujeme do osmi hlavních oblastí:

I. Nanomateriály :

· nanoprášky, nanočástice,
· kompozitní materiály obsahující nanočástice,
· materiály s uhlíkovými trubicemi nebo fullereny,
· tenké vrstvy,
· nanostrukturní kovy a slitiny, nanokeramika,
· polymerní nanokompozity, polymerní nanomateriály.

II. Nanotechnologie pro ukládání a přenos informací, mikro a nanoelektronika:

· nanoelektronika, materiály a zařízení,
· optoelektronika (fotonika),
· optické materiály a zařízení,
· magnetické materiály a zařízení, spintronika,
· organická fotonika,

III. Nanobiotechnologie, nanomedicína:

· zapouzdřování léků,
· cílená doprava léků,
· tkáňové inženýrství,
· biokompatibilní materiály a vrstvy,
· molekulární analýza, analýza DNA,
· biologicko-anorganické rozhraní a hybridy,
· diagnostika, molekulární rozpoznávání.

IV. Nanotechnologie pro aplikaci v senzorech:

· senzory využívající nanomateriály,
· biomolekulární senzory.

V. Nanotechnologie pro (elektro) chemické technologie zpracování:

· filtrace,
· katalýza nebo elektrody s nanostrukturními povrchy,
· chemická syntéza, supramolekulární chemie.

VI. Dlouhodobý výzkum s širokou aplikací:

· samosestavování ( self-assembly),
· kvantová fyzika, kvantové jevy v nanorozměrech,
· nano a mezoskopické systémy,
· chemické materiály, nanochemie,
· ultra-přesné inženýrství.

VII. Přístroje a zařízení, výzkum a aplikace technologií:

· analytické přístroje, metody techniky a zkoumání,
· výroba prášků (nanočástic) a jejich zpracování,
· zařízení a metody pro vytváření objektů (patterning , vytváření vláken apod.),
· ultra-přesné obrábění, nanometrologie.

VIII. Zdravotní, ekologické a sociální aspekty nanotechnologie:

· toxicita nanočástic,
· ekologické aspekty,
· sociální a etické aspekty,
· standardizace,
· patentování,
· prognózy,
· popularizace nanotechnologie,
· obchod s nanovýrobky.

Houseboats.cz - návrh, výroba a prodej Hausbótů

  

hausbot

 

Více na www.houseboats.cz

 

Novinky - věda a technika

Copyright © 2010-2020 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit