grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Rozdělení nanotechnologií

Nanotechnologie rozdělujeme do osmi hlavních oblastí:

I. Nanomateriály :

· nanoprášky, nanočástice,
· kompozitní materiály obsahující nanočástice,
· materiály s uhlíkovými trubicemi nebo fullereny,
· tenké vrstvy,
· nanostrukturní kovy a slitiny, nanokeramika,
· polymerní nanokompozity, polymerní nanomateriály.

II. Nanotechnologie pro ukládání a přenos informací, mikro a nanoelektronika:

· nanoelektronika, materiály a zařízení,
· optoelektronika (fotonika),
· optické materiály a zařízení,
· magnetické materiály a zařízení, spintronika,
· organická fotonika,

III. Nanobiotechnologie, nanomedicína:

· zapouzdřování léků,
· cílená doprava léků,
· tkáňové inženýrství,
· biokompatibilní materiály a vrstvy,
· molekulární analýza, analýza DNA,
· biologicko-anorganické rozhraní a hybridy,
· diagnostika, molekulární rozpoznávání.

IV. Nanotechnologie pro aplikaci v senzorech:

· senzory využívající nanomateriály,
· biomolekulární senzory.

V. Nanotechnologie pro (elektro) chemické technologie zpracování:

· filtrace,
· katalýza nebo elektrody s nanostrukturními povrchy,
· chemická syntéza, supramolekulární chemie.

VI. Dlouhodobý výzkum s širokou aplikací:

· samosestavování ( self-assembly),
· kvantová fyzika, kvantové jevy v nanorozměrech,
· nano a mezoskopické systémy,
· chemické materiály, nanochemie,
· ultra-přesné inženýrství.

VII. Přístroje a zařízení, výzkum a aplikace technologií:

· analytické přístroje, metody techniky a zkoumání,
· výroba prášků (nanočástic) a jejich zpracování,
· zařízení a metody pro vytváření objektů (patterning , vytváření vláken apod.),
· ultra-přesné obrábění, nanometrologie.

VIII. Zdravotní, ekologické a sociální aspekty nanotechnologie:

· toxicita nanočástic,
· ekologické aspekty,
· sociální a etické aspekty,
· standardizace,
· patentování,
· prognózy,
· popularizace nanotechnologie,
· obchod s nanovýrobky.

Letak Batak 02

Novinky - věda a technika

  • Vymře jednou lidstvo? Zatím nevíme. Jisté je, že po každé epizodě velkého vymírání živočichů se otevírá prostor pro nové druhy, které se daným podmínkám lépe přizpůsobí. Až vymření dinosaurů, vládců druhohor, tak pomohlo savcům vyjít na denní světlo. Do té doby se především ukrývali v temných zákoutích, napovídají tomu vědecké studie.

  • Kdesi v zaostalé Transylvánii, zemi upírů a vyvrhelů, se nachází tajemný hrad s neznámým nájemcem. Zhmotňuje se v něm oživlý obraz krásné operní divy, bouří se vášnivá mužská srdce a dějí se podivuhodné věci. Do červené knihovny má ale Verneův Tajemný hrad v Karpatech na míle daleko. Děj je perfektně promyšlený a i z pohledu současných vědců – fyziků, geologů, muzikologů – se dají všechny zápletky logicky vysvětlit.

  • Ve srovnání s jinými savci má náš mozek mnohem větší kapacitu. Zatímco třeba mozek prasete má objem 200 cm3, mozek člověka zhruba 1400 až 1500 cm3. Zřejmě ale nejde jen o velikost. V čem přesně se lidský mozek liší od mozku jiných živočichů? A jak jsou na tom lidoopi?

  • Záchranáři jsou pomyslnými neviditelnými anděly. Pomáhají v nejdůležitějších chvílích, ale pak už se před dotyčnou osobou nikdy neobjeví. Jak probíhá práce záchranáře a co je při záchraně člověka nejdůležitější? A kdy je první pomoc přímo nezbytná?

  • Dobrodružné vědecko-fantastické romány francouzského spisovatele Julese Vernea oslňovaly čtenáře už před 150 lety a čtou se dodnes. Verne mistrně kombinoval detailní vědecké poznání s bohatou fantazií. Mnohdy předběhl svou dobu. V popisech podmořského světa v románu Dvacet tisíc mil pod mořem však zůstává jeho fantazie pořád ještě mocnější než nejnovější vědecké výzkumy.

  • I roboti mají svá práva a i na ty se zaměřuje právnička se specializací informační a komunikační technologie. Nejde ale jen o to zkoumat, zda dát robotům práva, ale spíš o to studovat a zkoumat, jak právo reguluje používání robotů a umělé inteligence.

  • V naší Galaxii proudí řeky hvězd. Některé z nich se pohybují rychlostí až 500 km/s, unikají pryč a stávají se bludnými intergalaktickými nomády. Tyto a další detaily o podobě Sluneční soustavy, Mléčné dráhy i hlubšího vesmíru nyní poznáváme díky evropské sondě GAIA. Data o miliardách hvězd, množství planetek a dalších vesmírných objektů právě zpracovávají vědci po celém světě. Předpokládají se převratné novinky.

  • Jsou jedním z nejúspěšnějších živočišných druhů, vodní plochy planety Země už obývají minimálně 420 milionů let. Žraloci jsou výjimečně dobře uzpůsobeni životu pod vodou a disponují zbraněmi, díky kterým jsou obávanými predátory moří a oceánů.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit