grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Rozdělení nanotechnologií

Nanotechnologie rozdělujeme do osmi hlavních oblastí:

I. Nanomateriály :

· nanoprášky, nanočástice,
· kompozitní materiály obsahující nanočástice,
· materiály s uhlíkovými trubicemi nebo fullereny,
· tenké vrstvy,
· nanostrukturní kovy a slitiny, nanokeramika,
· polymerní nanokompozity, polymerní nanomateriály.

II. Nanotechnologie pro ukládání a přenos informací, mikro a nanoelektronika:

· nanoelektronika, materiály a zařízení,
· optoelektronika (fotonika),
· optické materiály a zařízení,
· magnetické materiály a zařízení, spintronika,
· organická fotonika,

III. Nanobiotechnologie, nanomedicína:

· zapouzdřování léků,
· cílená doprava léků,
· tkáňové inženýrství,
· biokompatibilní materiály a vrstvy,
· molekulární analýza, analýza DNA,
· biologicko-anorganické rozhraní a hybridy,
· diagnostika, molekulární rozpoznávání.

IV. Nanotechnologie pro aplikaci v senzorech:

· senzory využívající nanomateriály,
· biomolekulární senzory.

V. Nanotechnologie pro (elektro) chemické technologie zpracování:

· filtrace,
· katalýza nebo elektrody s nanostrukturními povrchy,
· chemická syntéza, supramolekulární chemie.

VI. Dlouhodobý výzkum s širokou aplikací:

· samosestavování ( self-assembly),
· kvantová fyzika, kvantové jevy v nanorozměrech,
· nano a mezoskopické systémy,
· chemické materiály, nanochemie,
· ultra-přesné inženýrství.

VII. Přístroje a zařízení, výzkum a aplikace technologií:

· analytické přístroje, metody techniky a zkoumání,
· výroba prášků (nanočástic) a jejich zpracování,
· zařízení a metody pro vytváření objektů (patterning , vytváření vláken apod.),
· ultra-přesné obrábění, nanometrologie.

VIII. Zdravotní, ekologické a sociální aspekty nanotechnologie:

· toxicita nanočástic,
· ekologické aspekty,
· sociální a etické aspekty,
· standardizace,
· patentování,
· prognózy,
· popularizace nanotechnologie,
· obchod s nanovýrobky.

Novinky - věda a technika

  • Co má společného mops nebo čivava s vlkem? Na první pohled asi skoro vůbec nic. Přesto je spojuje stejná historie. Psi všech plemen se vyvinuli z vlka. Nejnovější genetické výzkumy odhalují zajímavé detaily.

  • Jules Verne v mnoha svých románech předběhl dobu a předpověděl nejrůznější vědecké novinky. Jak ovšem prokázal knihou Ocelové město, skvělou intuici měl i v oblasti politiky a mezinárodních vztahů. Příběh německého profesora budujícího válečnou mašinérii tak až nepříjemně přesně odpovídá tomu, co se mělo v následujících desetiletích v Evropě odehrát.

  • Už za pár dní nás čeká unikátní podívaná na noční obloze. Tedy pokud bude jasno. V pátek 27. července by mělo nastat nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století. Nedaleko od zatmělého Měsíce navíc vynikne neobvykle jasný Mars.

  • Výraz tváře se často označuje jako okno do duše. Nakolik četba výrazu pomáhá v psychiatrické diagnostice? Jak se výraz v mozku zpracovává?

  • Vladimír Kolařík spolu se svými spolupracovníky uvedl do života nejmenší prozařovací elektronový mikroskop na světě. Téměř 50 let byl v úzkém kontaktu s profesorem Arminem Delongem, vůdčí osobností brněnského Ústavu přístrojové techniky Akademie věd. Založil firmu, která nese jeho jméno. Kromě toho je taky členem hnutí Rotary. Více se dozvíte v dokumentu Neviditelný svět Vladimíra Kolaříka.

  • Afrika byla v 19. století v kurzu. Na její mapě stále zůstávalo mnoho neznámých míst. Černý kontinent sliboval zdánlivě nekonečnou zásobárnu nerostných surovin i lidských zdrojů. Není divu, že si ji jako dějiště pro jeden ze svých nejúspěšnějších románů vybral Jules Verne. Své hrdiny ji nechal prozkoumat bezpečně seshora, z balónu. Byl by ale vůbec přelet Afriky balónem možný? Co na zápletku říká současná fyzika?

  • Vymře jednou lidstvo? Zatím nevíme. Jisté je, že po každé epizodě velkého vymírání živočichů se otevírá prostor pro nové druhy, které se daným podmínkám lépe přizpůsobí. Až vymření dinosaurů, vládců druhohor, tak pomohlo savcům vyjít na denní světlo. Do té doby se především ukrývali v temných zákoutích, napovídají tomu vědecké studie.

  • Kdesi v zaostalé Transylvánii, zemi upírů a vyvrhelů, se nachází tajemný hrad s neznámým nájemcem. Zhmotňuje se v něm oživlý obraz krásné operní divy, bouří se vášnivá mužská srdce a dějí se podivuhodné věci. Do červené knihovny má ale Vernův Tajemný hrad v Karpatech na míle daleko. Děj je perfektně promyšlený a i z pohledu současných vědců – fyziků, geologů, muzikologů – se dají všechny zápletky logicky vysvětlit.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit