grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

První akreditované doktorské studium oboru Nanotechnologie

studium nanotechnologieVŠB jako první akreditovala studijní obor Nanotechnologie. Rozhodnutím MŠMT ze dne 20. prosince 2011 získala VŠB – TUO akreditaci doktorského studijního programu Nanotechnologie se studijním oborem Nanotechnologie. Studium v uvedeném oboru, se standardní dobou studia 4 roky, bude zahájeno od akademického roku 2012/13 v prezenční i kombinované formě studia. Po schválení podmínek přijímacího řízení VR VŠB – TUO budou zveřejněny témata disertačních prací, termíny pro podávání přihlášek, datum přijímacího řízení.

V Olomouci vznikne Národní biomedicínský a biotechnologický park

biomedicineHanácká metropole Olomouc se stává českým centrem biomedicíny, biotechnologií a s nimi souvisejících oborů, vzniká zde Národní biomedicínský a biotechnologický park. Na jeho obsazení a vytváření podmínek pro uživatele se budou podílet Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (agentura CzechInvest), statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Klastr MedChemBio a Technologický park a.s., což stvrdily podpisem memoranda o spolupráci.

„Investiční projekty z oblasti biomedicíny a biotechnologií představují přidanou hodnotu, která je jedním z pilířů konkurenceschopnosti naší země. Cílem ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu je umístit do parku co nejvíce kvalitních zahraničních a tuzemských investorů, kteří pomohou tento perspektivní obor v České republice dále rozvíjet," říká ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest.

Centrum materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT v Brně slavnostně zahajuje provoz

ilustrační fotoHojivý obvaz, který vám vyléčí ránu po říznutí během jediného dne, plasty, které neničí přírodu, nanočástice „běhající“ s léčivou látkou po těle právě a přesně tam, kam ji potřebujete dostat. Tyto a mnohé další objevy a výzkumné úkoly plní regionální výzkumné Centrum materiálového výzkumu (CMV) začleněné pod Fakultu chemickou Vysokého učení technického v Brně, které právě dnes oficiálně a naplno zahajuje výzkumnou činnost. Symbolicky se tak děje u příležitosti 20. výročí znovuobnovení fakulty.

Odborníci CMV se zabývají výzkumem v oblasti anorganických materiálů, pokročilých organických materiálů a biomateriálů. Centrum je natolik významné, že do něj bylo prostřednictvím Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace z evropských a národních zdrojů investováno celkově více než 200 milionů korun. Z evropské dotace bylo například pořízeno více než 60 přístrojů, z nichž mnohé jsou unikátní nejen v tuzemsku, ale i ve střední a východní Evropě.

Houseboats.cz - návrh, výroba a prodej Hausbótů

  

hausbot

 

Více na www.houseboats.cz

 

Aktuality MŠMT ČR

Copyright © 2010-2020 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit